PSP -> Hacks and Exploits File Search:


Type Title Date Downloads
PSPDark AleX\'s PSP Fat 1.50 kernel addon for 3.71 M33 Sep 30, 2007 893  
PSPTeam M33 PSP CFW 3.71 Sep 23, 2007 9880  
PSPM33 PSP Slim Custom Firmware 3.60 Sep 10, 2007 1380  
PSPHEN/Downgrader for FW 3.11 Sep 9, 2007 1077  
PSPMaxSafe 1.00 Sep 8, 2007 727  
PSPRecovery 3.40 LE adapted for 3.52 M33 Aug 9, 2007 827  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Update 1 Jul 19, 2007 799  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Jul 18, 2007 873  
PSPCustom Firmware 3.51 M33-5 Jul 18, 2007 1116  
PSPXmbController Plugin v1.1 Jun 27, 2007 930  
PSPPSP Firmware 3.50 downgrader Jun 26, 2007 12044  
PSPIlluminati Exploit - Homebrew on all PSP Firmware Jun 23, 2007 1351  
PSPXMBController Plugin v1 Jun 22, 2007 1037  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 961  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 3069  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 821  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 3188  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 842  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 2888  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 968  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 3021  
PSPOpenWii v1.2 Mar 17, 2007 1034  
PSPGTA:LCS .IMG Extractor Beta v1.0.1 Mar 13, 2007 1104  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 936  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 2903  
  1 2 3 4 5 
6 
7 8 9 10 11  ... 14