PSP -> Hacks and Exploits File Search:


Type Title Date Downloads
PSPDark AleX\'s PSP Fat 1.50 kernel addon for 3.71 M33 Sep 30, 2007 466  
PSPTeam M33 PSP CFW 3.71 Sep 23, 2007 7932  
PSPM33 PSP Slim Custom Firmware 3.60 Sep 10, 2007 924  
PSPHEN/Downgrader for FW 3.11 Sep 9, 2007 517  
PSPMaxSafe 1.00 Sep 8, 2007 388  
PSPRecovery 3.40 LE adapted for 3.52 M33 Aug 9, 2007 380  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Update 1 Jul 19, 2007 457  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Jul 18, 2007 449  
PSPCustom Firmware 3.51 M33-5 Jul 18, 2007 720  
PSPXmbController Plugin v1.1 Jun 27, 2007 608  
PSPPSP Firmware 3.50 downgrader Jun 26, 2007 11524  
PSPIlluminati Exploit - Homebrew on all PSP Firmware Jun 23, 2007 974  
PSPXMBController Plugin v1 Jun 22, 2007 672  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 584  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 2780  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 458  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 2832  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 451  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 2531  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 602  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 2689  
PSPOpenWii v1.2 Mar 17, 2007 643  
PSPGTA:LCS .IMG Extractor Beta v1.0.1 Mar 13, 2007 592  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 500  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 2579  
  1 2 3 4 5 
6 
7 8 9 10 11  ... 14