PSP -> Hacks and Exploits File Search:


Type Title Date Downloads
PSPDark AleX\'s PSP Fat 1.50 kernel addon for 3.71 M33 Sep 30, 2007 493  
PSPTeam M33 PSP CFW 3.71 Sep 23, 2007 8130  
PSPM33 PSP Slim Custom Firmware 3.60 Sep 10, 2007 980  
PSPHEN/Downgrader for FW 3.11 Sep 9, 2007 542  
PSPMaxSafe 1.00 Sep 8, 2007 410  
PSPRecovery 3.40 LE adapted for 3.52 M33 Aug 9, 2007 404  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Update 1 Jul 19, 2007 480  
PSPCFW Expansion 3.51 LE-A Jul 18, 2007 472  
PSPCustom Firmware 3.51 M33-5 Jul 18, 2007 772  
PSPXmbController Plugin v1.1 Jun 27, 2007 630  
PSPPSP Firmware 3.50 downgrader Jun 26, 2007 11607  
PSPIlluminati Exploit - Homebrew on all PSP Firmware Jun 23, 2007 1007  
PSPXMBController Plugin v1 Jun 22, 2007 705  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 617  
PSPVcs Cheater Beta Apr 13, 2007 2806  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 479  
PSP3.30 Decrypter Mar 30, 2007 2853  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 474  
PSPPSP v3.30 Decrypter by Team C+D Mar 30, 2007 2552  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 635  
PSPUSB Sliding Bar Software Mod Mar 22, 2007 2711  
PSPOpenWii v1.2 Mar 17, 2007 680  
PSPGTA:LCS .IMG Extractor Beta v1.0.1 Mar 13, 2007 627  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 525  
PSPGeneral IdStorage Repair and 1.50 ipl Enabler Mar 11, 2007 2600  
  1 2 3 4 5 
6 
7 8 9 10 11  ... 14